Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Nasze VIP-y
SAMORZĄD GMINY - KADENCJA 2010 - 2014

JÓZEF FEDAN – wójt gminy Trzebownisko

Jest wójtem już trzecią kadencję. Znów wygrał z Janem Lechem, tym razem jednak stało się tak dopiero w II turze 5 grudnia 2010 (uzyskał 54,98 proc. głosów). Pozostał w fotelu gospodarza gminy mimo ciążącego na nim wyroku skazującego za kłamstwo lustracyjne. W styczniu 2011 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uwzględnił jego odwołanie i uchylił ten zarzut.

RADA GMINY Trzebownisko

 • Bogusława Czachor z Zaczernia - przewodnicząca Rady,
 • Józef Mierzwa z Jasionki - wiceprzewodniczący Rady,
 • Stanisław Babiarz - sołtys Jasionki,
 • Tadeusz Budnik z Zaczernia, przew. Komisji Mandatowo - Regulaminowej RG,
 • Józef Cyrek - sołtys Stobiernej,
 • Maria Deptuch z Zaczernia,
 • Tadeusz Grela - sołtys Trzebowniska,
 • Piotr Gunia z Łukawca, przew. Komisji Oświaty i Kultury RG,
 • Maria Kloc z Łąki,
 • Janina Koń z Łukawca,
 • Małgorzata Kowal z Wólki Podleśnej,
 • Czesław Pokrzywa z Nowej Wsi, przew. Komisji Gospodarczej RG,
 • Wacław Ryś z Łąki,
 • Bernadetta świątek z Trzebowniska, przew. Komisji Rewizyjnej RG,
 • Teresa Wnęk ze Stobiernej.

TADEUSZ GRELA - radny Rady Gminy Urodzony w 1953. W wyborach do RG 21 listopada 2010 uzyskał 408 głosów. Z wykształcenia elektromechanik. Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w rolnictwie, do połowy 2010 roku był prezesem LKS Trzebownisko.

BERNADETTA śWIąTEK - radna Rady Gminy Urodzona w 1955. Wykształcenie wyższe, mgr inżynier technologii żywności, pracuje w SANEPID-zie. Od lat należy do Koła Gospodyń Wiejskich.

SAMORZĄD WSI - KADENCJA 2011 - 2015

TADEUSZ GRELA - sołtys Trzebowniska, radny RG

W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 wybrany został radnym, jako kandydat Porozumienia Społeczno - Gospodarczego "Razem" Jana Lecha. Jako jedyny kandydat na sołtysa wsi w wyborach zarządzonych na 19 czerwca 2011, otrzymał tę funkcję bez procedury głosowania.

RADA SOŁECKA wybrana 19 czerwca 2011

 • Lidia Ataman,
 • Marian Krajewski,
 • Mateusz Lachtara,
 • Magdalena Sitarz,
 • Jan Krzanowski.

SAMORZĄD GMINY - KADENCJA 2006 - 2010
Sesja Rady Gminy

Na pierwszej, w obecnej kadencji sesji Rady Gminy Trzebownisko odbytej 27 listopada 2006 roku, nowowybrani radni złożyli ślubowanie. Wybrano władze RG. Na zdjęciu za stołem prezydialnym od lewej: przewodniczący Rady Stanisław Ryś, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Kacprzak oraz (stoi) Józef Fedan, wójt gminy.

JÓZEF FEDAN – wójt gminy Trzebownisko
Urodził się w 1944 roku w Pogórzycach, pow. Łęczyca. Tytuł mgra inżyniera zdobył w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w spółdzielczości rolniczej. W okresie 1983 – 2002 kierował Spółdzielnią Produkcyjna „Postęp” w Jasionce. Jest wójtem drugą kadencję. W listopadzie 2006 roku wygrał w I turze z wysokim wynikiem poparcia 72,7 proc. Mieszka w Wólce Podleśnej.

STANISŁAW RYŚ – przewodniczący Rady Gminy
Ma 61 lat. Jest emerytem policyjnym. Radny Rady Gminy Trzebownisko od trzech kadencji, wybieranym w okręgu nr 1 (sołectwo Trzebownisko). W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał największe poparcie spośród wszystkich kandydatów. Drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego RG. Zarazem, od marca 1996 roku, jest sołtysem wsi Trzebownisko. Społecznie pełni też funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasionce.

RADA GMINY TRZEBOWNISKO
W 15 osobowej Radzie wybranej 12 listopada 2006 roku zasiadają: Stanisław Babiarz - sołtys Jasionki, Marian Cichoń ze Stobiernej, (więceprzewodniczący Rady), Jacek Cisło z Jasionki, Wojciech Czyrek z Trzebowniska, do 16 maja 2008 roku Franciszek Drupka z Trzebowniska (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Andrzej Grata z Łukawca (przewodniczący Komisji Gospodarczej), Piotr Gunia z Łukawca, Małgorzata Kowal z Wólki Podleśnej (przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Józef Mendrala z Łąki, Stanisław Ożóg z Zaczernia, Stanisław Ryś z Trzebwowniska (przewodniczący Rady Gminy), Maria Rzucidło z Nowej Wsi, Tadeusz Śliz z Łąki, Emil świątek z Trzebowniska, Stanisław Szczygieł ze Stobiernej, Kazimierz Szeliga z Zaczernia (przewodniczący Komisji Mandatowo – Regulaminowej).

WOJCIECH CZYREK – radny Rady Gminy
Ma 55 lat. Od młodości zaangażowany w ruchu straży pożarnych. Już w 1982 roku wybrany do Komisji Rewizyjnej naszej OSP. W 1984 roku powierzono mu funkcję II prezesa, zaś dwa lata później prezesa. Od tej chwili zasiada w kierownictwie Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzecią kadencję jest naczelnikiem OSP. W listopadzie 2006 roku, wyborcy z Trzebowniska powierzyli mu mandat radnego Rady Gminy. Pracuje w obsłudze technicznej trzebowniskich szkół. Żonaty, ma czworo dzieci.

FRANCISZEK DRUPKA – radny Rady Gminy do 16 maja 2008 roku
12 listopada 2006 roku po raz trzeci, z ramienia sołectwa Trzebownisko, otrzymał mandat radnego Rady Gminy. Kandydował z listy Katolickiego Komitetu Wyborców. W Radzie Gminy kierował pracą Komisji Rewizyjnej. Od wielu lat współorganizator życia duchowego i materialnego w parafii. W 1994 roku był wśród założycieli Klubu Katolickiego. Stał na czele Komitetu Rozbudowy Kościoła pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Zmarł 16 maja 2008 roku w wieku 59 lat. Pozostawił żonę i trójkę dorosłych dzieci.

SAMORZĄD WSI - KADENCJA 2007 - 2011

EMIL ŚWIĄTEK – sołtys Trzebowniska, radny RG
Ma 51 lat (ur. 1956). Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym wsi. W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję wiceprezesa, a później przez 4 lata prezesa Ludowego Klubu Sportowego. Od 1998 roku był członkiem Rady Sołeckiej. 25 marca, z rekomendacji ustępującego sołtysa Stanisława Rysia, zebranie wiejskie, zdecydowaną większością głosów, w tajnym głosowaniu, wybrało go na gospodarza wsi. Od 19 października 2008 jest radnym Rady Gminy. Emil Świątek prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, kierując firmą zajmującą się m.in. montażem elewacji. Ma dwóch dorosłych synów.

RADA SOŁECKA

Emil Świątek – przewodniczący Rady Sołeckiej, sołtys wsi
Lidia Ataman - zastępca przewodniczącego Rady Sołeckiej
Krystyna Grela
Wojciech Czyrek
Urszula Kot
Władysław Krztoń – sekretarz Rady Sołeckiej
Andrzej Niemiec
Teresa Pieczonka
Teresa Tomaka

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 29.06.2010

do góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..