Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Wieś w liczbach

1416 to data sporządzenia dokumentu w którym po raz pierwszy pojawia się nazwa TRZEBOWNYCZA, w roku 1445 napisano TRZEBOWNYCZKO;

3084 mieszkańców ogółem liczy nasze sołectwo, najludniejsze w gminie; 2383 mieszkańców ukończyło 18 lat (stan na 1 listopada 2006);

760 ha zajmuje powierzchnia wsi Trzebownisko; grunty rolne obejmują obszar 570 ha.

17drzew liczy szpaler lip, mających po kilkaset lat, przy drodze od kościoła do krzyżówki z drogą krajowa nr 19. Jest to Pomnik Przyrody (w wojewódzkim rejestrze pod nr 99);

876to liczba przyłączy wodnych zainstalowanych w 815 gospodarstwach domowych (stan 2007);

491mln m sześc. – na tyle szacuje się wielkość pokładów gazu zalegających po powierzchnią sołectwa. Czynne odwierty tych pokładów znajdują się w okolicach Terliczki;

202 metry nad poziomem morza – to średnia wysokość położenia naszej miejscowości; najwyżej, bo na wysokości 211 metrów, posadowione są szklarnie w Gospodarstwie Ogrodniczym;

156 kilometrów dzieli Trzebownisko od źródeł Wisłoka na Kiczerze w Beskidzie. Potwierdza to kilometraż rzeki w postaci żeliwnego sześciokątnego słupka, który przed laty posadowili Austriacy w ogrodzie Władysława Osypki.

20 sołtysów miało Trzebownisko od 1866 roku, kiedy to ustawą powołano samorząd wiejski. (Do 1934 roku, a więc do momentu utworzenia gmin zbiorczych, zadania sołtysa wypełniał praktycznie wójt). Obecny sołtys (sierpień 2008) Emil Świątek pełni te funkcję od 25 marca 2007 roku;

976telefonów działa w sieci telefonii stacjonarnej, w tym 906 obsługuje ST WIST (stan na 2007);

36 km taka jest długość sieci kanalizacyjnej z której korzysta 759 gospodarstw (stan 2007);

5257 matrów dzieli granicę sołectwa (w drodze lubelskiej) od rzeszowskiego Ratusza. Samochód pokonuje ten odcinek w 11 minut;

13 firm działających na terenie wsi zatrudnia więcej niż 5 pracowników. Największym zakładem jest RESMLECZ w którym pracuje 370 osób, głownie mieszkańców Trzebowniska. Będzie tych firm jeszcze więcej. Bezpośrednie sąsiedztwo wojewódzkiego miasta sprawia, iż wybudowanie firmy w Trzebownisku to złoty interes;

3377 to liczba działek ewidencyjnych w sołectwie Trzebownisko, 1100 działek jest zabudowanych;

3 radnych reprezentuje nas w Radzie Gminy Trzebownisko. Są to: Stanisław Ryś, sołtys a zarazem przewodniczący RG, ... i Wojciech Czyrek, społecznie naczelnik OSP,

412 uczniów uczęszcza w roku szkolnym 2006/2007 do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Trzebownisku;

10 000 000 złotych ma kosztować 2 – hektarowy kompleks gimnazjalny powstający na miejscu boiska sportowego. Budynek gimnazjum pomieści m.in. 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, 2 sale przedszkolne, świetlicę, stołówkę. W sali gimnastycznej znajdzie locum boisko wraz z zapleczem, w tym przewidziane są pomieszczenia dla LKS. Gimnazjum przyjmie uczniów już we wrześniu 2008;

93 mieszkańców Trzebowniska nosi nazwisko Bereś. Do najbardziej popularnych we wsi należą ponadto takie nazwiska jak: Kot - 79 osób, Tomaka – 72, Tomasik – 69, Ataman – 52, Kloc – 48, Kogutek – 26, Motyka 15.(stan 2007);

25 lat szefuje Kołu Gospodyń Wiejskich Teresa Pieczonka. KGW to najprężniejsza organizacja społeczna działająca w naszym środowisku; skupia 75 członkiń, w tym 22 seniorki;(stan 2007);

50 nauczycieli prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w obydwu naszych szkołach: Szkole Podstawowej i Gimnazjum;

94 lata ukończył najstarszy mieszkaniec Trzebowniska. Grono dziewięćdziesięciolatków liczy obecnie 3 osoby.(stan 2007);

400 osób to orientacyjna liczba starszych mieszkańców naszej wsi pobierających emerytury, renty bądź świadczenia przedemerytalne.

167 lat liczy, przechowywany w archiwum rodzinnym Jana Kucaby, dokument poświadczający, iż 13 października 1839 roku, w obecności wójta Trzebowniska Jana Szwagla, wójta Nowej Wsi Stanisława Czernika, Sebastyana Szarego – podwójciego Trzebowniska, Jana Tomasika - przysiężnego oraz Michała Beresia i Grzegórza Krawczyka z gromady, zawarto i poświadczono ugodę – dobrowolny zapis majątku Jakóba Krawczyka i jego żony Marcyjanny (oryginalna pisownia) na rzecz Macieja Czernika, przyszłego zięcia oraz jego żony Katarzyny Krawczyk. (Reprodukcję dokumentu zobacz w dziale DOKUMENTY).

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 11.07.2007

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..