Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Dokumenty archiwalne
REPRODUKCJE DOKUMENTÓW HISTORYCZNYCH GMINY KATASTRALNEJ TRZEBOWNISKO Z OKRESU XIX I XX WIEKU, POCHODZĄCYCH ZE ZBIORÓW RODZINNYCH JANA KUCABY, WNUKA JÓZEFA KUŹNIARA
Dokumenty o charakterze finansowym
Książeczka płatnicza świadczeń na rzecz duchowieństwa z roku 1880Książeczka płatnicza świadczeń na rzecz duchowieństwa z roku 1880
Nakaz płatniczy z roku 1898 (w języku polskim i rosyjskim) str.1Nakaz płatniczy z roku 1898 (w języku polskim i rosyjskim) str.1
Nakaz płatniczy z roku 1898 (w języku polskim i rosyjskim) str.2Nakaz płatniczy z roku 1898 (w języku polskim i rosyjskim) str.2
Książeczka płatnicza podatku gruntowego z 1908 roku str.1Książeczka płatnicza podatku gruntowego z 1908 roku str.1
Książeczka płatnicza podatku gruntowego z 1908 roku str.2Książeczka płatnicza podatku gruntowego z 1908 roku str.2
Pokwitowanie nadzwyczajnej daniny państwowej z roku 1922, wystawione przez sołtysa Marcina RzucidłęPokwitowanie nadzwyczajnej daniny państwowej z roku 1922, wystawione przez sołtysa Marcina Rzucidłę
Kwity: ubezpieczenia w PZUW z 1935 i wpłaty podatku grunt. z 1933 wystawiony przez sołtysa Stanisława TomakęKwity: ubezpieczenia w PZUW z 1935 i wpłaty podatku grunt. z 1933 wystawiony przez sołtysa Stanisława Tomakę
Kwity podatku drogowego i składki pastwiskowej z lat 1933 – 1935 wystawione przez sołtysa wsi Kwity podatku drogowego i składki pastwiskowej z lat 1933 – 1935 wystawione przez sołtysa wsi
Kwity wpłaty podatku gruntowego z roku 1936, wystawione przez sołtysa Stanisława TomakęKwity wpłaty podatku gruntowego z roku 1936, wystawione przez sołtysa Stanisława Tomakę
Polisa ubezpieczenia od ognia z roku 1942Polisa ubezpieczenia od ognia z roku 1942
Kwity kontygentowe i inne świadczenia na rzecz niemieckiego okupanta z lat 1940 – 1944Kwity kontygentowe i inne świadczenia na rzecz niemieckiego okupanta z lat 1940 – 1944
Nakaz kontyngentowy na zboże z roku 1942 i 1943Nakaz kontyngentowy na zboże z roku 1942 i 1943
Nakaz kontyngentowy na mleko z 1943 rokuNakaz kontyngentowy na mleko z 1943 roku
Składka na elektryfikacje wsi z roku 1948Składka na elektryfikacje wsi z roku 1948
Dokumenty o charakterze prawnym
Odpis ugody sporządzonej 7 października 1839 roku o zapisaniu majątku przez Jakuba Krawczyka na rzecz Macieja Czernika, przyszłego zięcia, oraz jego żony Katarzyny Krawczyk str.1Odpis ugody sporządzonej 7 października 1839 roku o zapisaniu majątku przez Jakuba Krawczyka na rzecz Macieja Czernika, przyszłego zięcia, oraz jego żony Katarzyny Krawczyk str.1
Odpis ugody sporządzonej 7 października 1839 roku o zapisaniu majątku przez Jakuba Krawczyka na rzecz Macieja Czernika, przyszłego zięcia, oraz jego żony Katarzyny Krawczyk str.2Odpis ugody sporządzonej 7 października 1839 roku o zapisaniu majątku przez Jakuba Krawczyka na rzecz Macieja Czernika, przyszłego zięcia, oraz jego żony Katarzyny Krawczyk str.2
Odpis ugody sporządzonej 7 października 1839 roku o zapisaniu majątku przez Jakuba Krawczyka na rzecz Macieja Czernika, przyszłego zięcia, oraz jego żony Katarzyny Krawczyk str.3Odpis ugody sporządzonej 7 października 1839 roku o zapisaniu majątku przez Jakuba Krawczyka na rzecz Macieja Czernika, przyszłego zięcia, oraz jego żony Katarzyny Krawczyk str.3
Zezwolenie na budowę domu udzielone przez naczelnika gminy Wojciecha Tomakę w dniu 3 listopada 1888 rokuZezwolenie na budowę domu udzielone przez naczelnika gminy Wojciecha Tomakę w dniu 3 listopada 1888 roku
Testament Piotra Kuźniara poświadczony przez wójta Franciszka Motykę oraz przysięgłego i świadka Walentego Kogutka z 20 września 1858 roku str.1Testament Piotra Kuźniara poświadczony przez wójta Franciszka Motykę oraz przysięgłego i świadka Walentego Kogutka z 20 września 1858 roku str.1
Testament Piotra Kuźniara poświadczony przez wójta Franciszka Motykę oraz przysięgłego i świadka Walentego Kogutka z 20 września 1858 roku str.2Testament Piotra Kuźniara poświadczony przez wójta Franciszka Motykę oraz przysięgłego i świadka Walentego Kogutka z 20 września 1858 roku str.2
Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.1Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.1
Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.2Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.2
Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.3Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.3
Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.4Decyzja Sądu Obwodowego w Rzeszowie nadająca bieg wnioskowi w sprawie przeniesienia parcel gruntowych na 52 mieszkańców Trzebowniska str.4
Legitymacje, zaświadczenia, listy
Przeniesienie do rezerwy z armii CK Austrii z roku 1912Przeniesienie do rezerwy z armii CK Austrii z roku 1912
Wyciąg metrykalny z parafii Staromieście z roku 1912 wydany przez ks. StafiejaWyciąg metrykalny z parafii Staromieście z roku 1912 wydany przez ks. Stafieja
Karta meldunkowa z 1916 roku wystawiona przez Urząd GminnyKarta meldunkowa z 1916 roku wystawiona przez Urząd Gminny
Książeczka udziałowa Spółki Mleczarskiej w Trzebownisku z roku 1926Książeczka udziałowa Spółki Mleczarskiej w Trzebownisku z roku 1926
Książeczka udziałowa Kasy Stefczyka w Trzebownisku z 1935 rokuKsiążeczka udziałowa Kasy Stefczyka w Trzebownisku z 1935 roku
Książeczka wkładek oszczędnościowych Kasy Stefczyka 1930 – 1936Książeczka wkładek oszczędnościowych Kasy Stefczyka 1930 – 1936
Księga udziałowa Kółka Rolniczego w Trzebownisku z roku 1935Księga udziałowa Kółka Rolniczego w Trzebownisku z roku 1935
Książeczka inwalidy wojennego z roku 1932 str.1Książeczka inwalidy wojennego z roku 1932
str.1
Książeczka inwalidy wojennego z roku 1932 str.2Książeczka inwalidy wojennego z roku 1932
str.2
Książeczka inwalidy wojennego z roku 1932 str.3Książeczka inwalidy wojennego z roku 1932
str.3
Wezwanie na komisję inwalidzką z roku 1943Wezwanie na komisję inwalidzką z roku 1943
List Jana Kogutka z Kanady do kuzynostwa Kuźniarów z roku 1927 str.1List Jana Kogutka z Kanady do kuzynostwa Kuźniarów z roku 1927
str.1
List Jana Kogutka z Kanady do kuzynostwa Kuźniarów z roku 1927 str.2List Jana Kogutka z Kanady do kuzynostwa Kuźniarów z roku 1927
str.2
List Jana Kogutka z Kanady do kuzynostwa Kuźniarów z roku 1927 str.3List Jana Kogutka z Kanady do kuzynostwa Kuźniarów z roku 1927
str.3
Świadectwo szkolne kl. VII Szkoły Powszechnej w Trzebownisku z roku 1942Świadectwo szkolne kl. VII Szkoły Powszechnej w Trzebownisku z roku 1942
Ostatnia aktualizacja dokumentu: 26.06.2014

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..