Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Druhowie i druhny
Druhowie i druhny
Stan osobowy

W całym okresie funkcjonowania jednostki w latach 1906 – 2006 w jej szeregach działało 274 strażaków, w tym 225 druhów i 49 druhen.

Przekształcenia organizacyjne 1906 - 2006

  • 1906. Powstanie drużyny OSP. Jednostka posiadała własny Statut, podlegała Zarządowi Okręgowemu OSP w Rzeszowie. Na czele drużyny stał komendant i jego zastępca, wybierani co roku przez ogół członków. Każdy strażak płacił składki;
  • Okres międzywojenny. Trzon drużyny stanowili sprawdzeni działacze OSP z czasów galicyjskich, wzmocnionej o młody aktyw. Zespół OSP w latach trzydziestych liczył 15 strażaków;
  • Lata 1948 – 1956. Centralizacja systemu władzy odcisnęła swe piętno na stylu działania OSP. Ich znaczenie marginalizowano, preferując straże zawodowe i fabryczne;
  • Po 1956 roku. Przywrócono rangę jednostek OSP w utrzymaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zwalczaniu klęsk żywiołowych. Drużyna OSP liczyła srednio 30 strażaków;
  • Lata siedemdziesiąte. Wzrost liczebny strażaków do średnio 50 osób, w związku z włączeniem do zespołu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, męskiej i żeńskiej.
  • Lata dziewięćdziesiąte. Zmiany ustrojowe, komercjalizacja życia jak też zanik społecznej aktywności środowiska, spowodowały zmniejszenie zainteresowania, działalnością strażacką, zwłaszcza ze strony młodych. Mimo to, drużyna OSP wciąż nadaje ton życiu społeczno – gospodarczemu naszej miejscowości.

Na podstawie publikacji prof. JÓZEFA ŚWIEBODY "Trzebownisko i jego strażacy", opracował red. RYSZARD BEREŚ

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 16.02.2007

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..