Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Zasłużeni dla parafii
Trzebownisko wnętrze kościoła
Zasłużeni dla trzebowniskiego Kościoła

Bolesław ANTONIAK
Emerytowany muzyk Filharmonii Rzeszowskiej. Od 1998 roku, po śmierci Alfreda Kozłowskiego, prowadzi chór mieszany „ECHO”, liczący dziś 34 osób. Chór śpiewa w trakcie nabożeństw i uroczystości religijnych, a także swymi koncertami uświetnia uroczystości patriotyczne organizowane w środowisku. Zespół chóralny z Trzebowniska miał okazję prezentować swe umiejętności w trakcie kilku wyjazdów zagranicznych, m.in. na Ukrainę i na Litwę.

Franciszek DRUPKA, Jerzy SZLUZ
Oni to, po śmierci Alfreda Kozłowskiego w 1998 roku, kolejno kierowali pracą Społecznego Komitetu Rozbudowy Kościoła, pomagając w tym dziele ks. proboszczowi Władysławowi Kretowi. Komitet, liczący kilkanaście osób, zajmował się wszystkim: zbiórką środków finansowych, zakupem materiałów budowlanych, organizowaniem mieszkańców do pomocy ekipom budowlanym, sprawą wyżywienia robotników, itd.

Janusz FELCZŃSKI z Przemyśla
Właściciel odlewni dzwonów w Przemyślu, najstarszej firmy ludwisarskiej w Polsce. W firmie Felczyńskich, ks. Jan Bielecki zamówił w latach sześćdziesiątych trzy dzwony. Przez kilkanaście lat wisiały na przęsłach obok kościoła. W 1999 roku, po rozbudowie kościoła zawisły w okazałej wieży, nakrytej chełmem. Dzwony noszą imiona: św. Wojciecha, św. Jana i Najświętszej Panny Marii.

Alfred Kozłowski (1935 - 1998)
Przez 35 lat był organistą w parafii (1963 – 1998). Przed nim funkcję tę sprawowali społecznie bracia Bełzowie, a następnie Antoni Bystryk. Alfred Kozłowski pochodził z Chmielnika Rzeszowskiego z rodziny głęboko wierzącej. Swe uzdolnienia muzyczne doskonalił w trakcie 3 – letniej nauki w szkółce organistów, prowadzonej w Przemyślu przez Zakon Salezjanów św. Jana Bosko. Po jej ukończeniu był organistą w Chmielniku, Husowie a od 1963 roku w Trzebownisku aż do śmierci. Pracy tej oddał się bez reszty. Zorganizował i prowadził chór parafialny. Jako muzyk, z nieodłącznym akordeonem, uświetniał wiele imprez i uroczystości wiejskich, jak tradycyjny opłatek czy dożynki. Członkowie jego najbliższej rodziny również poświęcili swe życie służbie Bogu i wiernym.

Stanisław WIERCIOCH
Bratanek ks. biskupa Wojciecha Tomaki. W życiu wspólnoty parafialnej obecny od lat swej młodości; już jako student krakowskiej uczelni, za ks. Jana Bieleckiego, pomagał przy budowie ogrodzenia kościoła (był autorem projektu przęseł ogrodzenia, które wykonał z ogromnym kunsztem kowalskim Wincenty Kloc). Pomagał też w zaprojektowaniu i budowie ołtarzy w nawach bocznych. Aktywnie uczestniczył w pracach projektowych i w realizacji Domu Katechetycznego. Założyciel i współorganizator Klubu Katolickiego. Klub został zarejestrowany 25 września 1994 roku. W skład Zarządu weszli: Stanisław Wiercioch – przewodniczący, Zofia Żelazko – sekretarz, Jan Tomaka – skarbnik, i Franciszek Drupka jako członek. Do Komisji Rewizyjnej Klubu weszli: Mieczysław Bereś – przewodniczący, Elżbieta Tomasik – sekretarz oraz Fabian Tomaka i Franciszek Kot jako członkowie. Jednym z pierwszych przedsięwzięć Klubu było przygotowanie i przeprowadzenie uroczystych obchodów 50 – lecia parafii, których kulminacja miała miejsce 3 września 1995 roku.

tekst: red. RYSZARD BEREŚ

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 3.03.2007

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..