Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Odezwa do mieszkańców
Odezwa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
  • DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI WSI TRZEBOWNISKO
  • DO DZIAŁACZY ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
  • DO WŁADZ SAMORZĄDU LOKALNEGO I GMINY TRZEBOWNISKO
  • DO NAUCZYCIELI GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nasze Trzebownisko ma już ponad 650 lat. Na jego historię i dorobek składa się wielowiekowa praca i wysiłek naszych przodków - dziadów i ojców. O dzisiejszym obliczu małej Ojczyzny TRZEBOWNISKO decyduje postawa współczesnych pokoleń wsi – mieszkańców tutaj urodzonych, wszystkich tutaj osiadłych, a także tych, co wyemigrowali.

Nasz szacunek wobec przeszłości, a równocześnie odpowiedzialność za dzień jutrzejszy wsi, skłoniły nas do utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska. Chcemy pielęgnować, utrwalać i wzbogacać historię i tradycję. Niech wszystko to, co było w dziejach sołectwa chlubą i nadzieją inspiruje nas i nasze dzieci do nowych wyzwań, do budowy Trzebowniska przyjaznego, ładniejszego i bogatszego. Chcielibyśmy, aby patriotyzm lokalny rozgrzewał serca i umysły nas wszystkich, aby stał się motorem wspólnych działań dla siebie i całego środowiska.

W imię tej szlachetnej idei, do współpracy zapraszamy członków wszystkich organizacji społecznych, spółdzielców, młodzież licealną i akademicką, ludzi nauki i kultury. Szczególnej aktywności na forum Stowarzyszenia oczekujemy od nauczycieli naszych szkół. W szeregach Stowarzyszenia jest miejsce dla szefów firm rozwijających swój biznes na terenie sołectwa i gminy. Do zgodnych działań na rzecz Trzebowniska pragniemy zachęcić naszych ziomków, których los rozrzucił po kraju bądĽ poza jego granicami. Wasz lobbing w interesie rodzinnego gniazda oraz wsparcie ojczystej ziemi, to Wasz obowiązek. Wszak miano Kumosa zobowiązuje.

Zwracamy się do naszych radnych, do władz samorządowych gminy. Pomni prospołecznej, patriotycznej postawy naszych ojców, chcemy budować społeczeństwo obywatelskie, przyjazne i solidarne. Chcemy zwiększać udział mieszkańców w decyzjach dotyczących sołectwa. Pragniemy doskonalić mechanizmy komunikacji społecznej. Otwarci jesteśmy na nowoczesność – chcemy śmielej wprowadzać do naszych domów rewolucję informatyczną.

Liczymy w tym względzie na pomoc Wójta i Rady Gminy. Potrzebą chwili jest powołanie, śladem wielu innych społeczności gminnych Podkarpacia, lokalnej gazety samorządowej. Nie wolno też odkładać działań na rzecz rozbudowy sieci internetowej. Obowiązkiem nas wszystkich jest lepsza promocja środowiska. A nade wszystko dalsze inwestowanie w wiedzę i umysły ludzi. To równie ważne, jak budowa nowoczesnego gimnazjum czy kolejnych metrów chodnika. Konieczność działań na tym polu wynika bezpośrednio z naszych aspiracji do pieniędzy z Unii Europejskiej; znaczna część środków unijnych kierowana jest na tzw. rozwój zasobów ludzkich. Bruksela nie dofinansuje budowy szkoły, której nauczyciele i uczniowie „boją się” komputera. Nikt na świecie nie potraktuje poważnie gminy nieobecnej w globalnej sieci informatycznej.

Trzebownisko jest naszą wspólną własnością, naszym skarbcem i szansą na lepsze jutro. Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska pragnie ów skarbiec wzbogacać. Uczynimy to z Twoim udziałem!

Trzebownisko, 15 grudnia 2006 roku


Kontakt z Zarządem Stowarzyszenia (skrót SPT)
(017) 77-22-565 (w godz.18-21),
(017) 77-22-566
Ostatnia aktualizacja dokumentu: 17.02.2007

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..