Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Dokumentujemy trzebowniski cmentarz

Trzebownisko, posiada własny serwis internetowy, którego pozazdrościć mogą inne środowiska, nie tylko z gminy Trzebownisko. W tym roku, społeczność wsi wzięła do rąk książkę o 600 - letniej historii i dorobku swej miejscowości oraz jej mieszkańców. Zarząd Stowarzyszenia Trzebowniska, inicjator tego przedsięwzięcia wydawniczego, zastanawia się skąd pozyskać fundusze na drugie wydanie monografii. Albowiem pierwsze rozeszło się w kilka tygodni. Tymczasem, zainteresowanie książką wcale nie maleje, wręcz przeciwnie, otrzymujemy wiele próśb o monografię od naszych rodaków z zagranicy. Niestety, bezradnie rozkładamy ręce...


Dopełnieniem naszych starań na rzecz pielęgnowania tradycji oraz jej starannego dokumentowania jest kolejna inicjatywa SPT. Postanowiliśmy przygotować kompletną ewidencję cmentarza parafialnego w Trzebownisku, zawierającą dane o wszystkich Zmarłych, tutaj pochowanych, od chwili utworzenia cmentarza. Niestety, w tej żmudnej pracy dokumentacyjnej, jako autor opracowania, zdany jestem wyłącznie na własne siły i pomyślunek. Głównym źródłem mojej wiedzy o zmarłych stały się nagrobne tabliczki bądź napisy utrwalone na kamiennych nagrobkach. Wyposażony w dyktafon udostępniony przez Urząd Gminy, w trakcie czterech kilkugodzinnych sesji, spisałem wszystkie groby. Niżej, plon tej pracy.


Jak wiadomo, naszych przodków grzebano przez wieki przy kościele w Staromieściu, a od 1896 roku na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Poświecenie własnego cmentarza w Trzebownisku nastąpiło 25 października 1947 roku. Od tej chwili, nasz cmentarz stał się miejscem wiecznego spoczynku prawie 1500 trzebowniczan oraz ich krewnych - dorosłych i dzieci. Udało się spisać nazwiska 1383 osób. Kilkadziesiąt osób (w tym dzieci) umieszczono w spisie pod symbolami N.N. Albowiem aż na 66 grobach ziemnych, nagrobkach i grobowcach nie ma żadnych danych o zmarłych, bądź też, tabliczki i napisy nadwyrężył czas, są nieczytelne. Niektóre dane są niepełne, brak np. dokładnej daty urodzin czy śmierci. Część wątpliwości bądź niewiadomych udało się rozwikłać dzięki pomocy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebownisku, aczkolwiek nie wszystkie urzędowe zasoby dotrwały do dziś, zwłaszcza te dotyczące wydarzeń sprzed roku 1900.


Aby uzupełnić brakujące dane, bądź skorygować ewentualne błędy, zwracam się o pomoc do Czytelników NT. Jeśli w załączonym poniżej spisie dostrzegliście Państwo luki albo błędy, proszę o informację mailową na adres naszetrzebownisko@poczta.onet.pl lub rberes@op.pl Uzupełnienia wymagają zwłaszcza zapisy opatrzone adnotacją: brak tabliczki. Szczegółowego opisu wymagają ponadto m.in. grobowce bądź nagrobki będące w trakcie renowacji albo opatrzone jedynie informacją w rodzaju: Grobowiec Rodziny Wcisłów. Przydatnym w ich lokalizacji może być załączony szkic z legendą.

SPIS ZMARŁYCH - w kolejności rzędów z grobami - KLIKNIJ

SPIS ZMARŁYCH - w kolejności alfabetycznej nazwisk zmarłych - KLIKNIJ


Legenda do załączonego szkicu:

 • Stan ewidencji na 15 września 2013 r.;
 • Plan cmentarza podzielono na następujące kwatery:
  I - z prawej strony - między ogrodzeniem z tujami a starą alejką,
  II - część środkowa - między alejkami - od kaplicy do kwatery dziecięcej,
  III - kwatera dziecięca - między alejkami w końcowej części cmentarza,
  IV - z lewej strony - między północnym ogrodzeniem a nową aleją;
 • Zachowano jednolitą numerację rzędów, obejmującą kolejno kwatery od I do IV, poczynając od wejścia (w kwaterach I, II, III) oraz w kolejności pochówków w kwaterze IV; do 15 września 2013 w poszczególnych kwaterach wytyczono następującą liczbę rzędów:
  - kwatera I - rzędy od nr 1 do 93 (część najstarsza)
  - kwatera II - rzędy od nr 94 do 160 (część najstarsza)
  - kwatera III - rzędy od nr 161 - 170 (groby dzieci)
  - kwatera IV - rzędy od nr 171 - 191 (część współczesna)
 • Kierunek numeracji grobów w obrębie poszczególnych rzędów:
  - kwatera I - od alejki ku ogrodzeniu,
  - kwatera II - od prawej alejki ku lewej,
  - kwatera III - od prawej alejki ku lewej,
  - kwatera IV - od alejki ku ogrodzeniu;
 • Kierunek numeracji grobów oznaczono na szkicu czerwonymi strzałkami.

Z myślą o pozyskaniu dodatkowych informacji, zwróciłem się do księdza proboszcza z prośbą o stosowny komunikat w trakcie niedzielnego nabożeństwa. Jestem przekonany, że apele te nie pozostaną bez echa. Raz jeszcze precyzuję sposób uzupełnienia materiału: dodatkowe dane można przesłać pocztą elektroniczną (skrzynka na stronie głównej serwisu NT) bądź też karteczkę z adnotacją proszę pozostawić w kasie sklepu gospodarczego firmy BLU (obok ośrodka zdrowia). Wówczas na karteczce z nazwiskiem i danymi o identyfikowanym zmarłym należy dopisać: grób ten leży z prawej strony (z lewej strony, z przodu, z tyłu) grobu z tabliczką (napisami) o treści:...


Cmentarz w Trzebownisku należy do nekropoli najbardziej zadbanych i pielęgnowanych w okolicy. Świadczy to o wysokim stopniu tożsamości oraz lokalnego patriotyzmu trzebowniczan. To wyraz pamięci i szacunku do swych przodków. Niewątpliwie, kolejnym ważnym krokiem na drodze krzewienia pamięci o naszych Ojcach będzie niniejsze opracowanie. Bo cmentarz to ziemia szczególna, bo tam spotkamy się wszyscy, jedni wcześniej, inni trochę później...


Przygotował: red. Ryszard BereśOstatnia aktualizacja dokumentu: 17.10.2013

do góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..